NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

Nettverk om Asperger og psykisk lidelse 25.mai.
Beskrivelse
Samling i Oslo
Start dato og tid
25 mai 2018 10:00
Slutt dato og tid
25 mai 2018 15:00
Lokasjon navn
Hotell Vika Atrium
Lokasjon adresse
Munkedamsveien 45
Lokasjon postnummer
0250
Lokasjon poststed
Oslo
Svarfrist
14 mai 2018 00:00
Fornavn
Etternavn
Stillingstittel
E-postadresse
Telefon
Arbeidssted
Arbeidsstedets postadresse
Er du ny deltager i nettverket?
Kommer du på samlingen den 25. mai?
Ønsker du å delta på samlingen 13. september?
Ønsker du å delta på samlingen 21. november?
Eventuelle tilleggsopplysninger