NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

Nettverk om Asperger og psykisk lidelse 21. nov.
Beskrivelse
Samling i Oslo
Start dato og tid
21 november 2018 10:00
Slutt dato og tid
21 november 2018 15:00
Lokasjon navn
Hotell Vika Atrium
Lokasjon adresse
Munkedamsveien 45
Lokasjon postnummer
0250
Lokasjon poststed
Oslo
Svarfrist
18 november 2018 00:00
Svarfrist er utgått