NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

ADHD Forskningsnettverk - forskningsmidler 2018
Beskrivelse
Søk om forskningsmidler til prosjekter om ADHD.
Start dato og tid
20 november 2017 00:00
Slutt dato og tid
30 mars 2018 00:00
Lokasjon navn
NevSom, Oslo universitetssykehus
Lokasjon adresse
Oslo
Lokasjon postnummer
0424
Lokasjon poststed
Oslo
Svarfrist
30 mars 2018 23:59
Prosjektets tittel
Fornavn
Etternavn
E-postadresse
Telefon
Institusjon/Enhet
Utdanning
Eventuell(e) samarbeidspartner(e)
Profesjon
Søknadssum
Kort sammendrag av søknaden (maks 1000 tegn)
Last opp fil