NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

ADHD Forskningsnettverk november 2017
Beskrivelse
Solstrand Hotel & Bad utenfor Bergen.
Start dato og tid
08 november 2017 10:00
Slutt dato og tid
09 november 2017 15:30
Lokasjon navn
Solstrand Hotel & Bad
Lokasjon adresse
Solstrandvegen 200
Lokasjon postnummer
5200
Lokasjon poststed
Os, Bergen
Svarfrist
25 august 2017 23:59
Fornavn
Etternavn
E-postadresse
Stillingstittel
Arbeidssted
Telefon
Har du mottatt støtte fra nettverket etter 2014?
Hvis ja: Prosjekttittel og tittel på presentasjon
Hvis nei: Vil du presentere noe på Solstrand?
Hvis ja: Tittel på presentasjon
Info om allergi
Annet