NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

Nettverk om Asperger og psykisk lidelse
Beskrivelse
Påmelding til nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk om Asperger og psykiske lidelser.
Start dato og tid
22 november 2017 10:00
Slutt dato og tid
22 november 2017 14:00
Lokasjon navn
Hotell Vika Atrium
Lokasjon adresse
Munkedamsveien 45
Lokasjon postnummer
0250
Lokasjon poststed
Oslo
Svarfrist
16 oktober 2017 23:57
Svarfrist er utgått