NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - svarskjema

Søvnforstyrrelser og sykdommer hos barn og unge
Beskrivelse
Målgruppe: Leger (allmennpraktikere, barne- og ungdompsykiatere, nevrofysiologer, pediatere, øre-nese-hals-leger, lungemedisinere, nevrofysiologer).

Kurset er også åpent for andre faggrupper som arbeider med barn og unge med søvnforstyrrelser/søvnsykdommer, men disse vil ikke bli prioritert i forhold til antall plasser. Beskjed om plass vil bli sendt per epost etter 1.oktober.

Vi kan forhåndsbestille lunsj ved at du skriver ja i egen rubrikk i påmeldingsskjemaet, men hver enkelt deltaker må selv betale i kassen der lunsjen serveres.
Start dato og tid
30 oktober 2017 09:00
Slutt dato og tid
01 november 2017 15:45
Lokasjon navn
Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
Lokasjon adresse
Auditoriet/R-BUP Øst og Sør, adresse: Gullhaugveien 1-3, (Nydalen) Oslo
Lokasjon postnummer
0484
Lokasjon poststed
Nydalen, Oslo
Svarfrist
01 oktober 2017 23:59
Svarfrist er utgått